Laboratoř - akreditace dle ISO 15189  
 
 

Viameda s.r.o., Imunologická laboratoř úspěšně absolvovala akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Český institut pro akreditaci, o.p.s. posoudil splnění akreditačních kriteríí podle výše zmíněné normy a vydal naší společnosti osvědčení o akreditaci.

Aktuální osvědčení o akreditaci k prohlédnutí:


Detaily a přílohu akreditace najdete zde (stránky ČIA).

Oznamujeme, že v souvislosti se změnou prostor Imunologické laboratoře Viameda s.r.o. od 16.11.2015 nesmějí být metody ve výsledkových zprávách až do posouzení změny Českým institutem pro akreditaci označovány jako akreditované podle normy ISO 15189.

Tato skutečnost neznamená, že by došlo ke změně v postupech vyšetření nebo v zabezpečení jejich kvality.

Děkujeme za pochopení.

 
     
Imunologická laboratoř Viameda je součástí skupiny Aeskulab.