Laboratoř - akreditace dle ISO 15189  
 
 

Viameda s.r.o., Imunologická laboratoř úspěšně absolvovala akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Český institut pro akreditaci, o.p.s. posoudil splnění akreditačních kriteríí podle výše zmíněné normy a vydal naší společnosti osvědčení o akreditaci.

Aktuální osvědčení o akreditaci k prohlédnutí:


Detaily a přílohu akreditace najdete zde (stránky ČIA).